Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin

Mama Mamie Sztab Pomocowy

Program mający na celu wsparcie Rodzin w porzebie, znajdujących się w tymczasowej lub długotrwałej trudnej sytuacji materialnej. Zgłoszenia rodzin potrzebujących pomocy przyjmowane są wyłącznie na adres e-m-mail: sztab.kryzysowy@gmail.com