Stowarzyszenie Mama w Mieście Koszalin

Remont Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Staramy się doprowadzić do finalizacji remontu Oddziału dziecięcego. Zebrałyśmy 5 tysięcy podpisów w tym celu.